Sertifikat dijamanta diamond reportSertifikat dijamanta (diamond report)

Je izveštaj, njegova lična karta koja  govori o kvalitetu dijamanta i njegovim karakteristikama.

Dijamant procenjuje gemolog koji uz pomoć instrumenata zapaža
njegove osobine : čistoću, boju , proporcije i druge karakteristike.

Sertifikat može da bude izdat  iz neke od svetskih laboratorija kao sto su GIA, IGI, HRD… ili od same radnje koji treba da bude potpisan od strane procenitelja za dijamante.

Važno je da to budu radnje sa višedecenijskom tradicijom koje imaju legalno poreklo dijamanata i koje vam svojim stručnim savetima i školovanim kadrom mogu u svakom trenutku pomoći pri izboru.